Långsiktig tillväxt - Prisma expanderar i Stockholm

Foto: Axel Antas-Bergkvist / Unsplash

Prisma Properties har ingått avtal om förvärv av fastigheten Segmentet 1 i Kungens Kurva från Bonnier Fastigheter. Förvärvet genomförs genom en apportemission av nya aktier till substansvärdet, vilket innebär att Bonnier Fastigheter Invest blir en ny aktieägare i Prisma med en ägarandel på lite över sju procent.

– Bonnier Fastigheter byggde Segmentet 1990 för sin egen verksamhet och har sedan dess ägt och förvaltat fastigheten. Vi är långsiktiga ägare, men vårt fokus ligger numera på kontor och bostäder för direktägda fastigheter, vilket motiverar försäljningen av fastigheten. Vi är mycket nöjda med denna affär där vi säljer fastigheten till en köpare med beprövad förmåga att fortsätta utveckla den på ett bra sätt, samtidigt som vi blir nya ägare i Prisma Properties. Prisma är ett bolag med en imponerande fastighetsportfölj inom lågprisområdet, en ny marknad för oss som vi tror starkt på. Bolaget har långa hyresavtal och beståndet är i princip fullt uthyrt till ledande lågprisaktörer. Affären stödjer vår strategi för ökad diversifiering genom indirekta investeringar, säger Tomas Hermansson, vd för Bonnier Fastigheter.

Prisma Properties har snabbt växt sedan starten 2022 och är nu Sveriges ledande fastighetsutvecklare och långsiktiga ägare inom lågprisområdet. Genom affären med Bonnier Fastigheter breddas Prisma Properties ägarbas samtidigt som företaget får möjlighet att utveckla lågprishandel på ännu en strategisk plats i Stockholm. Prisma har övertagit fastigheten den 27 mars 2024.

– Vi är mycket glada över att välkomna Bonnier Fastigheter som nya aktieägare samtidigt som vi utvecklar lågprishandeln på ett av Sveriges mest attraktiva handelsområden. Förvärvet av fastigheten Segmentet 1 är helt i linje med vår tillväxtstrategi och stärker vår position som den ledande utvecklaren inom lågprisområdet, säger Fredrik Mässing, vd för Prisma Properties.

Prisma Properties kommer nu att påbörja arbetet med att utveckla fastigheten som är centralt belägen vid södra infarten till Kungens Kurva, intill Heron City.

– Kungens Kurva står inför spännande förändringar de kommande åren, med flera aktörer som planerar stora utvecklingsprojekt. Lågprishandeln var den sektor som 2022 hade den största andelen av butiksöppningarna i Sverige och har sedan dess fortsatt att växa starkt. Vi ser en stor efterfrågan på nya lokaler från de ledande lågprisaktörerna, säger Fredrik Mässing, vd för Prisma Properties.