Pajala och Kaunis Iron i samarbete för bostadsutveckling

Foto: Jeriden Villegas / Unsplash

Pajala kommun och Kaunis Iron samarbetar nu för att stimulera bostadsbyggandet med projektet Bygglyftet, som erbjuder tillgång till byggbar mark. Enligt Leif Gräsvik, VD för Pajalabostäder AB, är det ett betydelsefullt steg att inleda arbetet med att bygga cirka 20 nya lägenheter, de första sedan 2013.

I Sverige finns en arbetsmarknad där 400 000 personer är arbetslösa, samtidigt som det finns 150 000 lediga jobb. I Pajala finns för närvarande 51 registrerade arbetslösa hos Arbetsförmedlingen och 273 lediga jobb. Dessutom kommer Kaunis Iron att behöva rekrytera minst 50 nya medarbetare när det nya dagbrottet i Sahavaara tas i drift.

Tillsammans med Pajala kommun har Kaunis Iron utvecklat konceptet Bygglyftet för att främja bostadsbyggandet i kommunen.

Enligt Fredrik Holmström, utvecklingschef i Pajala kommun, har de identifierat tillräckligt med byggbar mark för att kunna skapa utrymme för 80 nya lägenheter på fyra tomter, åtta radhus och cirka 40 villatomter. Fokus ligger på att bygga bostäder för familjer, och intresset för att flytta till området finns bland dem som är intresserade av "Hej hemby" projektet.

Ulrica Hammarström, kommunalråd i Pajala kommun, betonar det stora behovet av bostäder och ser byggandet av nya lägenheter som en positiv signal för framtidstron i kommunen. Hon hoppas att detta beslut kommer att locka fler aktörer att börja bygga bostäder i området.

En nyligen genomförd attitydundersökning visar också ett betydande stöd för nya gruvor i kommunen, med 90 procent av medborgarna som är positiva till nya dagbrott.

Åsa Allan från Kaunis Iron uttrycker tacksamhet för den starka sammanhållningen i Pajala, vilket gör det möjligt för dem att samarbeta nära. Hon ser detta samarbete som en grundläggande förutsättning för att lyckas med Bygglyftet och den framtida gruvindustrin.