Steg framåt för Eskilstunas kongress- och kulturinitiativ

Foto: Nazrin Babashova / Unsplash

Eskilstuna kommun tar ytterligare steg framåt i sina planer för att etablera ett kongress- och kulturhus med tillhörande hotell i centrala Eskilstuna.

Detta steg innebär att man nu skickar ut en s.k. RFI (Request for Information) för att undersöka intresset och möjligheterna för att skapa detta kongress- och kulturkomplex tillsammans med en eller flera fastighetsägare i stadens centrum. Genom att inleda dialogen på detta tidiga stadium och få en överblick över förutsättningarna och möjligheterna, strävar man efter att skapa en god grund för ett framgångsrikt projekt.

För de intresserade fastighetsägarna innebär detta projekt betydande möjligheter att påverka den framtida utvecklingen av stadskärnan. Förslag på hur deras egna fastighetsbestånd eller en gemensam lösning tillsammans med andra fastighetsägare, både privata och kommunala, kan hysa ett kongress- och kulturhus med hotell, uppmuntras genom att svara på RFI:n.

Det planerade kongress- och kulturhuset i Eskilstuna kommer att inkludera:

  • Stora lokaler för möten, kongresser med banketter, galor, konserter, föreställningar och teater.
  • En hotell- och restaurangverksamhet, med en fördjupad inriktning på mötesfaciliteter.
  • Stadsbibliotek och kulturskola kommer också att vara en del av kulturhuset.

Det är av största vikt att kongress- och kulturhuset med hotell blir en markant landmärkesbyggnad, med en innovativ design som lyfter fram miljön, människorna, kulturen och mötena som centrala element. Dessutom ska byggnaden vara klimatsmart och följa kommunens långsiktiga klimatmål om att vara klimatpositiv till år 2045 genom innovativa lösningar för klimat, energi och återbruk.

Intressenter ombeds också att presentera sina planer för att möta behovet av parkering, inklusive antalet nya parkeringsplatser som kan skapas genom parkeringsgarage och markparkeringar.

Kristina Birath, fastighets- och miljödirektör på Eskilstuna kommun, understryker att ett kongress- och kulturhus med hotell kommer att stärka stadens position som evenemangsstad och öka dess attraktivitet som helhet. Detta kommer att gynna stadens centrumutveckling, där man går från enbart handel till att inkludera en bredare spektrum av upplevelser. Utöver den ekonomiska omsättning som kultursektorn bidrar med, kommer detta projekt även att vitalisera stadskärnan och öka känslan av trygghet. Tillgång till attraktiva kulturlokaler, särskilt för scenkonst och underhållning, kommer att öka tillgängligheten till kultur för stadens invånare.