Utvecklingssamarbete vid Stockholm Skavsta

Skavstalund långtidsparkering med Stockholm Skavsta Airport i anslutning i bakgrunden.

Arlandastad Group, via deras dotterbolag Stockholm Skavsta Flygplats AB, förvärvar 50 procent av fastigheten Lund 3:8 i Skavsta. De går in i ett samriskföretag med Fjellskärs Gård AB för att gemensamt utveckla fastigheten. Målet är att skapa en central plats för de verksamheter som ska bidra till Skavstas tillväxt.

Fastigheten, som sträcker sig över 5,7 hektar mark, planeras bli en samlingsplats för service- och byggnadsverksamheter. Planen inkluderar uppförandet av fyra byggnader med en totalyta på cirka 10 000 kvadratmeter och en byggnadsarea på cirka 2 500 kvadratmeter var. Lokalerna kommer att anpassas för verksamheter som kan dra nytta av det strategiska läget nära Stockholm Skavsta Airport, E4:an och den kommande stationen för Ostlänken.

Dieter Sand, VD för Arlandastad Group som äger Stockholm Skavsta Flygplats AB, uttrycker sin glädje över samarbetet med Fjellskärs Gård för Skavstas långsiktiga utveckling. Han ser stora möjligheter att välkomna och samarbeta med verksamheter som kan bidra till både flygplatsens och områdets framsteg, exempelvis hantverkare, ställningsföretag och bilmekaniker samt kringtjänster för flygplatsen, såsom bilrekonditionering för resenärer från Stockholm Skavsta Airport.

Nils Wachtmeister, ägare av Fjellskärs Gård, är entusiastisk över att delta i projektet och ser det som det nästa naturliga steget för gården och fastigheten. Han ser fram emot ett nära samarbete med Stockholm Skavsta Flygplats AB och ser potentialen i att vara en del av Skavstas utveckling.

Fjellskärs Gård driver för närvarande Skavstalund långtidsparkering på fastigheten, vilken kommer att avvecklas successivt fram till sommaren. Den sista dagen för inpassering till parkeringen kommer att vara den 31 maj 2024.