Förändringar vid Åbo centralstation – Passagerarservice flyttar till Logomo

I Logomo, till höger i bilden, förenas historiska industrimiljöer med moderna utrymmen och nytänkande planlösningar. Foto: Logomo

Åbo centralstations passagerarservice kommer att flyttas till Logomo i augusti, då den nuvarande stationsbyggnaden stängs permanent. Detta markerar en övergångsperiod fram till färdigställandet av det nya Logohub-parkeringshuset våren 2026.

Medan byggandet av det nya matarcentret fortsätter, kommer Logomo att tillhandahålla temporära faciliteter för passagerarna. Dessa tjänster inkluderar biljettförsäljning som kommer att huseras i Kitchen-restaurangen som ligger i Logomos källarvåning.

Gammal maskinverkstad

Logomo är ett centrum för kultur, konst och kreativ ekonomi. Centret är inrymt i det statliga tågbolaget VR:s gamla maskinverkstad som ligger i närheten av järnvägsstationen och stadskärnan i Åbo.

I Logomo förenas historiska industrimiljöer med moderna utrymmen och nytänkande planlösningar. Utrymmet lever och skiftar form hela tiden – ena stunden är det ett konferensställe, andra stunden en rockarena, en bankettsal eller en operascen.

Temporära arrangemang

Diskussioner om de temporära arrangemangen och tillhörande kostnader ägde rum tidigt under året mellan Åbo stad, VR och Transportinfrastrukturbyrån.

År 2030 beräknas det nya transportcentret vara i drift, där passagerarservicen kommer att vara permanent lokaliserad. Under tiden kommer det nuvarande stationshuset att vara till salu, enligt VR:s planer.

I samband med Kuppis-Åbo järnvägsprojektet har man nyligen hållit en presskonferens där nya uppdateringar kring järnvägsspårens ombyggnation presenterades. Som en del av detta arbete kommer två nya plattformar, 1 och 2, att tas i bruk i augusti vid Åbo centralstation. Dessa plattformar är avsedda för tåg som anländer från Tammerfors och Toijala.

Rälsarbeten

Spårarbetet utanför den nuvarande stationsbyggnaden är i full gång, vilket är synligt genom de pågående grävarbetena.

Järnvägsförbindelserna från Helsingfors, som temporärt har omdirigerats till att endast stoppa vid Kuppis station på grund av rälsarbeten, är planerade att återgå till Åbo centralstation i december. Tidigare var återgången planerad redan till hösten.

Dessa förändringar representerar en betydande omstrukturering i Åbos kollektivtrafiksystem och är avgörande för att modernisera och effektivisera tågtrafiken i regionen, samt att stärka Åbos position som en nyckelknutpunkt i det finska järnvägsnätet.

Källa: Yle Uutiset