Ny plattform skapar ordning i fastighets-IT

Foto: Jan Heggen

Fastighetsbranschen genomgår just nu en period av förändring. Ökade krav på insamling av data, särskilt energidata, ökar trycket på branschen. För att lyckas behöver manuella processer ersättas med automatiserade lösningar. Samtidigt visar en undersökning från GlobalConnect att digitaliseringen av fastighetsbranschen går långsamt.

Tomas Beijar, tekniskt säljansvarig på Frends, betonar att företagen måste få kontroll över sin data för att lyckas.

"Data är den nya oljan. Digitaliseringsprocessen handlar om att förbättra hanteringen av data för att skapa en effektiv organisation. Många företag i fastighetsbranschen har IT-system med en snygg fasad men rörig insida", säger Tomas.

Han förklarar att även om tjänsterna ser välorganiserade ut för kunderna, finns det ofta nödlösningar i bakgrunden, kallade "spagettisystem". Systemen är kopplade, men integrationerna är oorganiserade.

"Många känner till svarta lådor och inlåsningseffekter – att bli fast i en komplex IT-situation med sammankopplade system. Det resulterar i höga förvaltningskostnader och problem att skala upp ekonomiskt effektivt", fortsätter Tomas.

Sådana komplicerade system kan också göra infrastrukturen långsam och hindra användningen av moderna verktyg som AI och machine learning.

Lösning med plattform

Med en integrationsplattform som Frends iPaaS kan dessa problem lösas för företag inom fastighetsbranschen. Plattformen eliminerar beroendeförhållanden mellan olika system och skapar en central plattform där applikationer enkelt kan läggas till eller tas bort.

Jan Heggen, Chief Digital Officer på Fastighetsägarna Service, har nyligen genomfört en digitaliseringsresa med Frends.

"Vi hade ett omfattande fastighetssystem med en komplex och låst arkitektur, vilket ledde till stora kostnader och risker vid uppgradering. Kunder drabbades också av långa ledtider från datakälla till kundyta. Det var ett stort problem", berättar Jan.

När leverantören av fastighetssystemet meddelade att de skulle avsluta produkten, eftersom de själva hade tappat kontrollen över den, insåg Fastighetsägarna Service att de behövde hitta en bättre lösning. De valde Frends iPaaS – en skalbar, förvaltningsbar och kostnadseffektiv produkt enligt Jan.

Börja med grunden

Att byta ut ett fastighetsföretags hela IT-infrastruktur är en utmaning. Tomas på Frends jämför det med att renovera rörsystemen i en fastighet. Han betonar att det är viktigt att börja i rätt ända.

"Nyckeln är att bygga från grunden upp. Många börjar uppifrån och ned, men vi behöver ha grunden klar först. Precis som i fastighetsbranschen behöver vi gjuta grunden först, sedan bygga våningarna och till sist det häftiga penthouset på toppen. Man når inte toppen utan en stabil grund", säger Tomas.

"Eftersom vi är en 24/7-verksamhet med både ekonomisk och teknisk förvaltning, kunde vi inte stänga ner de gamla systemen helt. Vi behövde bygga en temporär lösning för att hålla verksamheten igång under hela projektet", säger Jan.

I slutet av 2022 lanserade Fastighetsägarna Service och Frends delar av den nya IT-arkitekturen som bygger på en molnstrategi. Nu kan företaget äntligen blicka framåt och satsa på projekt som insamling av energidata. Med den nya plattformen kan de övervaka integrationer, minska förvaltningskostnaden och ha en stabil modern grund för framtida satsningar.