SLP förvärvar Litografen 8 i Eskilstuna

Foto: SLP

SLP har tecknat avtal om att köpa fastigheten Litografen 8 i Eskilstuna. Fastigheten, inklusive byggrätt, har en total yta på cirka 59 000 kvm. För närvarande hyrs hela byggnaden om 27 000 kvm av Tamro AB. Hyresavtalet, med en årshyra på 17,3 miljoner kronor, är indexreglerat och löper fram till den 30 september 2027. Säljaren är LogiDev AB.

"Fastigheten är i utmärkt skick och har potential för miljöcertifiering, bland annat genom installation av solpaneler. Det finns också en stor potential att utnyttja befintlig byggrätt och bygga en större tillbyggnad, vilket skulle öka årshyran på sikt", säger Tommy Åstrand, vd för SLP.

Affären är en bolagsaffär som planeras att slutföras i maj, villkorat av godkännande från Inspektionen för strategiska produkter i Sverige. Detta är viktigt eftersom den nuvarande hyresgästen, som förvarar läkemedel, anses bedriva skyddsvärd verksamhet enligt lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar.

Fastighetens överenskomna värde är 268,5 miljoner kronor och affären finansieras med egna medel.