Masthuggskajen expanderar med ny kontorsfastighet

Den 1 700 kvadratmeter stora Masthuggsparken som byggs i anslutning till byggrätt G5 kommer vara klar 2028.

Nu har en av de tre sista byggrätterna inom detaljplanen för Masthuggskajen blivit markanvisad. Denna byggrätt avser en kontorsfastighet på 2 400 kvadratmeter BTA, belägen i områdets västra del vid Masthuggstorgets förlängning mot Göta älv.

Byggrätten G5 är avsedd för centrumverksamhet och kommer att utvecklas i linje med områdets krav på kvalitet och hållbarhet, med särskilt fokus på kulturella inslag och aktiva bottenvåningar.

– Detta är en perfekt plats för en aktör som vill vara delaktig i utvecklingen av Masthuggskajen och samtidigt inspireras av den kultur som redan existerar i närheten, säger Frida Johansson, projektledare på Älvstranden Utveckling AB.

Strategiskt läge vid Masthuggstorget Byggrätten ligger i förlängningen av Masthuggstorget mot Göta älv och ansluter till det lokala livet vid torget, där det finns mataffärer, apotek och annan service. Åt söder finns bostadskvarter hela vägen till Slottsskogen, och snart byggs den nya Masthuggsparken i närheten.

Masthuggskajens västra del kommer att utvecklas under de kommande åren med bland annat hyresrätter, bostadsrätter, butiker, restauranger, förskola, gymnastikhall och ett multifunktionellt parkeringshus. Det är ett något lugnare område där barn och vardagsliv får utrymme.

Ambitiösa mål på Masthuggskajen Masthuggskajen strävar efter höga hållbarhetsmål och ska bli ett område där människor kan bo, arbeta och trivas. Alla göteborgare, oavsett bakgrund, ska känna sig välkomna och vilja besöka Masthuggskajen.

Den nu aktuella markanvisningen är en av de tre sista markförsäljningarna som Älvstranden Utveckling AB kommer att genomföra i Masthuggskajen. Detta är den sista markanvisningen för kontorsändamål. De två återstående byggrätterna ligger också i områdets västra del men är avsedda för bostadsändamål. Älvstranden Utveckling AB har varit involverade i Masthuggskajens utveckling sedan projektet startade och leder arbetet inom det byggkonsortium som ansvarar för områdets utveckling.

– Vårt uppdrag i projektet har sedan starten varit att effektivisera samarbetet mellan byggaktörerna och kommunen. Med denna markanvisning är vi ytterligare ett steg närmare vårt mål att skapa det varierade område vi strävar efter på Masthuggskajen, säger Mikael Dolietis, VD Älvstranden Utveckling AB.