HSB Stockholm omvandlar äldre fastigheter till energieffektiva

Foto: HSB

Under åtta år har HSB Stockholm genomfört en omfattande energirenovering av en typfastighet i Västertorp, vilket har resulterat i en förbättring från energiklass G till C och en imponerande minskning av energianvändningen med 66 procent. Detta framgår tydligt i rapporten som nu presenterar slutsatserna från pilotprojektet.

Anders Joachimsson, chef för hyresfastigheter på HSB Stockholm, poängterar att detta projekt i Skidstaven visar att det är fullt möjligt att uppnå samma energiprestanda i äldre flerbostadshus som i nyproducerade, trots att det kan vara svårt att motivera ekonomiskt även med en halverad energikostnad.

b
Bild: HSB

Projektet i Skidstaven har praktiskt visat hur teoretiska antaganden kan omsättas. Genom att använda alla tillgängliga tekniker har energianvändningen i den 70 år gamla fastigheten minskat drastiskt, från 203 till 69 kWh/kvm/år. Detta inkluderar åtgärder som installation av bergvärme, solceller, tilläggsisolering och FTX-ventilation. Denna minskning innebär att Skidstaven nu når energikraven för nyproduktion och har flyttats från energiklass G till C.

Med tanke på att frågan om att minska energianvändningen i befintligt bestånd är avgörande av både kostnads- och klimatskäl, och med EU:s energiprestandakrav EPBD i åtanke, där energianvändningen i bostadshus måste minska avsevärt under de närmaste årtiondena, är detta projekt särskilt relevant.

Anders Joachimsson avslutar med att välkomna ökade krav men betonar behovet av ekonomiskt stöd för energirenoveringar. Återbetalningstiden för projektet i Skidstaven är cirka 30 år, vilket är svårt för fastighetsägare att motivera. Han menar att för att branschen ska kunna ställa om behövs återinförande av energieffektiveringsstöd.

Projektet i Skidstaven, som omfattar åtgärder som energieffektiva fönster, tilläggsisolering, FTX-system, bergvärme, solceller och moderna tvättstugeanordningar, är ett tydligt exempel på framgångsrik energirenovering i äldre fastigheter.