Nytt partnerskap för Bodens bostadsutveckling

Lindbäcks och Cederfors har tecknat ett samarbetsavtal för utvecklingen av Tjärnbacken, ett attraktivt bostadsområde beläget intill Bodån centralt i Bodens kommun.

Lindbäcks och Cederfors har ingått ett partnerskap för att utveckla Tjärnbacken, ett bostadsområde som ligger intill Bodån, centralt beläget i Bodens kommun. Projektet innebär uppförandet av cirka 200 nya bostäder med olika typer av upplåtelseformer och syftar till att stärka Bodens attraktivitet som bostadsort samt främja stadens långsiktiga utveckling. Detta samarbete representerar en betydande milstolpe för bostadsutvecklingen i norra Sverige och visar på engagemanget för att skapa hållbara och attraktiva boendemiljöer.

Regionen genomgår en ny tillväxtfas, drivet av industriinvesteringar både i Boden och Luleå. Detta innebär att tusentals nya arbetstillfällen skapas, vilket gör bostadsbyggande till ett av de centrala fokusområdena för de kommande åren.

Tjärnbacken kommer att erbjuda en mångfald av bostadstyper, inklusive radhus, mindre fyrbostadshus och högre flerbostadshus. Med detaljplanen påbörjad av Bodens kommun och efter att ha inhämtat synpunkter från allmänheten och myndigheter, ser de fram emot att snart presentera det fullständiga projektet för försäljning så snart detaljplanen vinner laga kraft.

Fredrik Hemborg, VD för Lindbäcks projektutveckling, delar sin vision för området: "Vi strävar efter att skapa en hållbar boendemiljö som välkomnar både gamla och nya invånare i Boden. Vår byggteknik med trästomme möjliggör en markant minskning av koldioxidutsläppen, vilket gör projektet till en klimatsmart satsning. Den natursköna omgivningen längs Bodån och närheten till stadskärnan kommer att skapa en fantastisk livsmiljö. Vi är mycket glada över samarbetet med Cederfors och deras bidrag till ökad bostadsutveckling i norra Sverige."

Platsen vid Tjärnbacken i Boden har potential att bli ett av stadens mest attraktiva områden tack vare den nya utvecklingen av bostäder och de grönskande stråken längs Bodån.