Medicon Village expanderar med Lab B407

Bild: Sweco

Strategiskt beläget vid utkanten av Lunds universitet återfinns vetenskapsområdet Medicon Village. Sweco tilldelades 2019 uppdraget att utforma en ny byggnad, Lab B407, inom området för att tillgodose den ökade efterfrågan på större lokaler, som inkluderar både kontorsutrymmen och laboratorier. Byggnaden har framställts med användning av fasadtegel från wienerberger för att harmonisera med omgivningen, medan unika fasaddetaljer ger den en distinkt karaktär.

Medicon Village fungerar som en central plattform för forskning, innovation och affärsutveckling inom livsvetenskaperna. Området kännetecknas av långa tegelstrukturer som löper längs en parkstråk.

Efter färdigställandet av The Spark, områdets huvudbyggnad, fick Sweco 2019 i uppdrag att skapa Lab B407, en byggnad som skulle komplettera den befintliga arkitekturen. Resultatet blev en 12 500 kvadratmeter stor struktur som anpassar sig till Medicon Villages etablerade struktur och är klädd i plåt och fasadtegel från wienerberger.

Materialkombinationen av tegel och plåt, som återfinns även i andra byggnader som The Spark, syftar till att skapa en enhetlig atmosfär samtidigt som byggnaden erhåller en modern prägel. Genom att involvera hyresgästerna i designprocessen har Sweco skapat flexibla utrymmen som kan anpassas efter specifika behov och som upprätthåller en hög grad av flexibilitet över tiden.

För att ge variation åt fasaderna har arkitekterna använt stapelförband mellan fönstren och en kratsad fog för att skapa skuggverkan och sammanhållning. Den karakteristiska tegelstrukturen bidrar till byggnadens estetik och hållbarhet, samtidigt som den möjliggör återbruk vid eventuella framtida förändringar.