Skandia Fastigheter och Plant stärker banden för klimatmål

Foto: Nick Fewings / Unsplash

Plant och Skandia Fastigheter, aktörer inom fastighetsbranschen, tillkännager en utökning av sitt samarbete, som inleddes våren 2022. Det nya avtalet innebär att Skandia Fastigheter kommer att använda Plants innovativa verktyg, Remodel, för deras specifika behov avseende lokalanpassningar och mindre ombyggnader.

Remodel, utvecklat av Plant, har skräddarsytts för att passa Skandia Fastigheters verksamhet med en licenslösning som gör det möjligt för deras medarbetare att snabbt och smidigt göra klimatberäkningar direkt. Verktyget kommer att underlätta Skandia Fastigheters arbete med att minska klimatpåverkan och öka användningen av återvunnet material i deras projekt.

Det utökade samarbetet bygger på en tidigare framgångsrik relation där Plant tidigare har bistått med klimatberäkningar för större ombyggnader och nybyggnationer. Med detta steg ser både Plant och Skandia Fastigheter fram emot att fortsätta utforska nya standarder för hållbar fastighetsutveckling.