Huges bygger 86 nya hyresrätter i Vårby gård

Framför detta hus på Bäckgårdsvägen i Vårby gård kommer Huge bygga ett kombohus. Foto: Ola Jacobsen

Kommunstyrelsen har godkänt Huges planer för två nya bostadshus i Vårby gård på Ängsgården 1, vid kommungränsen. Dessa hus kommer att innehålla totalt 86 nya hyresrätter i form av så kallade Kombohus.

– Ett mycket glädjande besked. Vi har identifierat denna fastighet som lämplig för kombohus. Det är ett av Sveriges Allmännytta ramupphandlat typhus, vilket kommer att sänka produktionskostnaderna och därmed leda till lägre hyror än andra nybyggnationer, säger Huges vd Karin Strömberg Ekström.

Husen kommer att byggas med en trästomme, vilket minskar koldioxidutsläppen jämfört med en betongstomme.

Vi tänker och bygger långsiktigt Sedan tidigare har vi två stora byggprojekt igång: Studenten 1 i Flemingsberg och Bonden 7 i Trångsund. Dessa projekt kommer tillsammans att ge 335 nya hyresrätter. När många andra väljer att pausa sin nyproduktion, satsar vi på Huge på långsiktiga lösningar.