En visionär syn på hållbar stadsutveckling

Inspirationsbild på hur den klimatpositiva Sjöstaden i Trelleborg kan komma att se ut. Fotograf/Källa: Illustration: Sweco

Trelleborgs kommun, i samarbete med Sweco, Skanska och OBOS, presenterar förstudien och hållbarhetsprogrammet för Sjöstaden - en ny stadsdel som strävar mot ett klimatpositivt scenario. Genom användningen av den innovativa metoden C3City har projektet skapat en holistisk syn på hållbarhet som omfattar allt från byggande och anläggning till mobilitet och urban grönska.

Sjöstaden, som planeras att växa fram i det gamla hamnområdet, är strategiskt belägen i centrala Trelleborg och kommer att utvecklas till en modern och hållbar blandstad. Projektet är en integrerad del av det övergripande initiativet Kuststad 2025, som har som mål att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel som kan bestå i minst 100 år framöver.

Genom att använda digital samhällsplanering och en djupgående förståelse för hållbara lösningar relaterade till klimatutsläpp, visar förstudien för Sjöstaden vägen mot en klimatpositiv framtid.

– Att skapa en kolsänka istället för att bidra till klimatutsläpp genom stadsutveckling är en ambitiös uppgift. Det kräver en helhetssyn på systemnivå: att återanvända delar av den befintliga miljön, bygga med klimatsmarta materialval och säkerställa en grön energimix. Dessutom krävs stadsutveckling såsom att ersätta parkeringsytor med urban skog, säger Anders Nyman, hållbarhetsstrateg på Trelleborgs kommun och projektledare för förstudien.

– Det är inspirerande att se hur vi kan arbeta smart och innovativt för att uppnå hållbarhetsmål som sträcker sig bortom det vanliga. Detta projekt ger hopp och förtroende för att vi kan skapa hållbara och trivsamma städer i linje med Agenda 2030, EU-taxonomin och Parisavtalet, säger Gunilla Wembe, arkitekt och stadsplanerare på Sweco.

Sjöstaden är tänkt att bli en plats där människor kan bo, arbeta och njuta av hög livskvalitet samtidigt som de bidrar till en mer hållbar framtid. Med närhet till kollektivtrafik, grönområden och vattenytor, är målet att Sjöstaden ska bli en modell för hur framtidens stadsdelar kan gestaltas.