Lansa köper fastighet för 160 Mkr

Foto: NordWood Themes / Unsplash

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har sålt fastigheten Lund Näcken 1 till Lansa Fastigheter för 160 miljoner kronor, vilket motsvarar det bokförda värdet.

Fastigheten, som färdigställdes under 2023 av K2A dotterbolag K2A Trähus, består av 98 hyreslägenheter och en lokal med en uthyrningsbar yta på 3 489 kvm bostadsyta och 92 kvm lokal yta. Byggnaden är miljöcertifierad med Svanen-märkningen.

"Försäljningen är ett steg i vårt arbete med att frigöra kapital och stärka vår balansräkning. Det finns en stor efterfrågan på marknaden för bostäder i attraktiva lägen med höga miljökrav och hög standard. Vi planerar fler transaktioner inom en snar framtid," säger Johan Knaust, vd för K2A.

Fastighetsöverlåtelsen kommer att ske den 10 juni, baserat på det överenskomna fastighetsvärdet på 160 miljoner kronor. Denna värdering motsvarar det bokförda värdet per den 31 mars 2024.

Köparen, Lansa Fastigheter, fokuserar på förvärv, förvaltning och utveckling av hyresfastigheter med hållbarhet i fokus. Lansa verkar i hela landet, både i storstadsområden och växande regioner, och investerar i både färdiga fastigheter och nya bostadsprojekt. Lansa ägs av flera länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen.