Nya krav och förändringar med CSRD - Vad företag behöver veta

Foto: Agata Ciosek / Unsplash

Fastighetsägare måste alltmer ha insikt om CSRD och ESRS. Om du känner dig osäker på dessa begrepp, kan svaren på följande sex frågor ge dig klarhet:

  1. Vad är CSRD och ESRS? CSRD, även kallad Corporate Sustainability Reporting Directive, är en del av EUplattform för hållbar finansiering och innebär att företag och organisationer måste rapportera sin hållbarhetsinformation enligt EU-standarderna ESRS, European Sustainability Reporting Standards. CSRD fastställer vilken information som företagen måste rapportera, medan ESRS specificerar hur denna information ska rapporteras för att uppfylla direktivet.
  2. Vad är syftet? EU vill genom CSRD styra mer privat kapital mot verkligt hållbara affärer. Genom standardiserad rapportering enligt ESRS kommer ett företags hållbarhetsarbete att bedömas lika noga som dess finansiella resultat.

  3. Varför bör min organisation engagera sig redan nu? Genom att utbilda organisationen och identifiera nyckelpersoner kan man bättre förstå vilka data som behöver samlas in och varför. Detta skapar också en ökad förståelse inom organisationen för hur rapporteringen är kopplad till verksamheten och hur CSRD kan hjälpa företaget att arbeta hållbart och lönsamt på lång sikt.

  4. Vilka omfattas av CSRD? Stora företag och koncerner, både offentligt noterade och vissa icke-noterade, samt företag utanför EU med dotterföretag i EU, omfattas av CSRD. Implementeringen av direktivet sker successivt och börjar gälla vid olika tidpunkter för olika företagskategorier.

  5. Vad förväntas företagen rapportera? ESRS specificerar vad företagen ska rapportera. Detta inkluderar generella och ämnesspecifika standarder samt en dubbel väsentlighetsanalys där man utvärderar företagets påverkan på samhälle och miljö samt dess utsatthet för påverkan av hållbarhetsrelaterade faktorer.

  6. Vilka nya krav medför CSRD jämfört med tidigare rapportering? CSRD inför tydligare krav på dubbelt väsentlighetsperspektiv, rapportering enligt EU-standarder med krav på klimatpåverkan och tredjepartsgranskning. Rapporten ska ingå i förvaltningsberättelsen och presenteras i ett digitalt format enligt gemensam standard i en kommande europeisk databas.