Byggnad 70 erhåller guldcertifiering för miljöprestanda av Sweden Green Building Council

Byggnad 70 Södersjukhuset. Foto: Locum

Byggnaden erhöll sin preliminära certifiering redan 2018, men har nu efter ett par års drift fått sin definitiva godkännelse från Sweden Green Building Council. Detta skedde efter noggrann övervakning av byggnadens energieffektivitet och inomhusmiljö.

Byggnad 70, färdigställd år 2018, är en behandlingsanläggning om cirka 32 000 kvadratmeter. Den inkluderar bland annat 24 operationssalar, sterilcentral och rum för avsked.

– Vi är naturligtvis mycket stolta och glada över att byggnad 70 har blivit verifierad! Kraven för att uppnå guldstatus är mycket höga och detta har krävt ett nära samarbete mellan förvaltare, projektledare, specialister, entreprenörer och vårdenheten för att nå detta resultat, säger Justina Valiollahi Anisian, förvaltare för byggnad 70.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem utvecklat av Sweden Green Building Council. Det bedömer bland annat energieffektivitet och inomhusmiljö, och kräver att inga hälso- eller miljöskadliga material används i fastigheter. Systemet ställer även krav på att en högkvalitativ inomhusmiljö säkerställs genom god belysning, ventilation, termiskt klimat samt genom att förebygga fukt- och radonproblem.

Totalt övervakas 15 indikatorer och byggnad 70 uppnår guldstatus på 9 av dessa.

– Att bygga en stor behandlingsbyggnad är i sig ett komplext projekt och det är fantastiskt att vi inte bara lyckades genomföra det utan också uppfylla de stränga kraven för Miljöbyggnad Guld. Detta blir verkligen en bekräftelse på byggnadens överlägsna miljöprestanda, säger Lars Netzell, tidigare projektchef vid byggnationen av byggnad 70.