Fastighetsmäklarförbundet kräver förändringar i lagstiftningen

Bild: Fastighetsmäklarförbundet

Den 17 maj kom nyheten att Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har skickat in förslag om en översyn av fastighetsmäklarlagen till regeringen. Ett av de pågående initiativen från Fastighetsmäklarförbundet, Nettoskuldsättning, finns med i skrivelsen.

Kravet på att ange en bostadsrätts indirekta nettoskuldsättning blev obligatoriskt för mäklare från och med den 1 januari 2023. Sedan dess har det visat sig att detta krav är betydligt mer komplicerat än vad lagstiftaren förutsett, särskilt efter en uppmärksammad tematisk granskning från FMI tidigare i år. Granskningen ledde till disciplinära åtgärder mot flera mäklare för att de antingen hade utelämnat eller lämnat felaktiga uppgifter i objektsbeskrivningarna.

b
Carola Russmark, vd för Fastighetsmäklarförbundet. Foto: Fastighetsmäklarförbundet

Carola Russmark, vd för Fastighetsmäklarförbundet, kommenterade: "Regelverket är alltför komplicerat och svårt att navigera som det är nu. Det är en tidskrävande process som ändå kan resultera i felaktig och vilseledande information för konsumenterna. För att lagen ska uppfylla sitt syfte måste vi först kunna säkerställa uppgiften om föreningens nettoskuldsättning."

Lagförslaget om indirekt nettoskuldsättning har mötts av kritik från branschen redan i förslagsstadiet. Trots vägledning från FMI är det fortfarande svårt att fastställa vilka poster i årsredovisningen som ska inkluderas. I vissa fall har det konstaterats att mäklaren helt saknar förutsättningar för att beräkna uppgiften, och att det vore bättre för mäklaren att avstå från att göra uträkningen, vilket gör att lagens syfte inte uppfylls.

Johan Linde, ordförande i Fastighetsmäklarförbundet, säger: "Vi har länge argumenterat för att det är orimligt att lägga detta krav på individuella fastighetsmäklare. Vi ser skrivelsen och förslaget om översyn som en bra början på fortsatt arbete."

Under våren har Fastighetsmäklarförbundet yrkat för att bostadsrättsföreningar själva ska tillhandahålla uppgifter om sin totala nettoskuld i samband med årsredovisningen och planerar att följa upp arbetet under hösten.