Ytterst storskaligt stadsutvecklingsprojekt lanseras av Siemens i Berlin

Digital tvilling av Siemensstadt Square. Bild: Siemens

Siemens har nyligen lagt grunden för Siemensstadt Square i Berlin, ett av Europas största stadsutvecklingsprojekt. Det historiska industrilandskapet i Berlin-Spandau omvandlas nu till en modern hubb där upp till 35 000 människor kommer att kunna leva och arbeta. Det 76 hektar stora området har varit hem för Siemens verksamhet i över hundra år och förvandlas nu till ett framtidens nav för teknologi och innovation.

- Vi investerar kraftigt i Tyskland för att vi satsar på starka ekosystem, förklarade Siemens VD Roland Busch vid ceremonin.

En hållbar vision för urban utveckling

Det totala investeringsbeloppet i projektet uppgår till 750 miljoner euro från Siemens, med potentiella ytterligare investeringar upp till 3,75 miljarder euro från externa partner. Siemensstadt Square är inte bara en investering i fastigheter utan även en strategisk satsning på att demonstrera potentialen i hållbar stadsplanering och teknologiska innovationer.

- Tyskland erbjuder ett starkt ekosystem med en robust medelklass och partnerskap i alla ledande industrier, tillade Busch. Han betonade även Tysklands kapacitet för innovation och uppfinningsrikedom som centrala skäl till varför Siemens fortsätter att investera i regionen.

Siemens satsar på framtiden med "Siemensstadt Square"

Planerna för Siemensstadt Square inkluderar inte bara bostäder och kontor utan även en vision om att vara en förebild för grön stadsutveckling. Med sitt läge i huvudstaden och dess historiska betydelse har Siemens en unik möjlighet att forma framtiden för hur städer kan utvecklas på ett hållbart sätt.

- Jag är övertygad om att dessa teknologier kommer att vara tillämpbara för städer över hela världen, avslutade Busch, vilket pekar på projektets globala potential.

Siemensstadt Square förväntas inte bara förändra stadssiluetten i Berlin utan också sätta en ny standard för hur stadsutveckling kan bidra till en mer hållbar framtid.

Källa: Siemens

 

 

 

 

4