Byggbolaget YIT sänker permanent priserna på bostäder i Helsingfors

Kvarteret Airut på Busholmen i Helsingfors, innehåller förutom bostäder även tjänster som livar upp stadskulturen, affärslokaler och kontor. Foto: Arkitektbyrån Sauerbruch Hutton & Optiplan Oy

Det stora finländska byggbolaget YIT har beslutat att permanent sänka priserna på alla enheter i ett nytt bostadsprojekt på Busholmen, i Helsingfors. Beslutet kommer i en tid då fastighetsmarknaden står inför stora utmaningar.

Pekka Helin, chef för kund- och boendetjänster på YIT, som är Finlands största byggföretag, meddelade att de efter en översyn av de preliminära marknadspriserna beslutat att sänka priserna. "Fastighetsmarknaden är praktiskt taget frusen", kommenterade Helin. Efter prissänkningen som varierar mellan 20 000 och 35 000 euro, varierar nu priserna på lägenheterna från strax över 200 000 till mer än 900 000 euro.

Detta projekt i Busholmen är en del av YIT:s största byggprojekt i Finland, kallat Helsingin Samla. Än så länge har ett slutligt byggbeslut inte fattats för detta bostadsblock. Trots det omfattande projektet kämpar YIT med skulder och har rapporterat om förluster, vilket ytterligare komplicerar företagets finansiella situation.

Historiska beslut och marknadens reaktion

De nya enheterna är belägna i ett område som historiskt sett varit en del av den industriella sektorn i Helsingfors och nu genomgår en omvandling till ett modernt bostadsområde. Denna förändring speglar områdets omvandling från en gammal hamn till ett livligt bostads- och affärsområde.

Busholmen ligger vid den sydvästra spetsen av centrala Helsingfors och har en lång historia av industriell aktivitet fram till 2008. Området har sedan dess utvecklats till en ny bostadsregion som planeras vara fullt utvecklad till år 2030, med utrymme för 18 000 invånare och arbetsplatser för 6 000 kontorsarbetare.

Ingen indikator

Reaktionerna på YIT:s prisbeslut har varit blandade. Medan vissa ser det som en nödvändig anpassning till marknadens krav, uttrycker andra oro för vad detta kan signalera om den övergripande hälsan i fastighetssektorn och ekonomin. Helin betonar dock att prissänkningen inte bör ses som en indikator på företagets ekonomiska stabilitet.

- Läget var i förmarknadsföring när marknaden var som hetast. Nu är marknaden annorlunda. Prissänkningen säger inget om företagets finanser, och det finns ingen anledning till oro, förklarade han för YLE.

Företagets skuldsatta position har lett till en nödlösning där ett grönt obligationslån på 100 miljoner euro nyligen emitterades, med en ränta på över 11 procent, vilket visar på de svåra ekonomiska villkor företaget hanterar. Trots dessa utmaningar försäkrar analytiker som Olli Koponen att risken för konkurs är låg.

Källa: Times of Helsinki