Järfälla och Riksbyggen siktar på energipositiv framtid i Barkarbystaden

Illustration Witte & Sundell Arkitekter

Järfälla kommun tar ytterligare steg mot ett energipositivt område i Barkarbystaden genom att teckna en avsiktsförklaring med Riksbyggen. Denna samverkan är ett viktigt steg på vägen mot att Järfälla ska bli en klimatneutral kommun till 2030.

Den pågående klimat- och energikrisen ställer allt högre krav på våra städer, som idag står för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därför är städer centrala i klimatomställningen, och implementeringen av energipositiva områden är en hörnsten i detta arbete. I Barkarbystaden 3 och 4 leder Järfälla kommun, tillsammans med White arkitekter och i samarbete med Riksbyggen och Åke Sundvall AB, utvecklingen mot en energipositiv och hållbar stadsdel där människor, natur och företag kan blomstra.

– Järfälla ska vara i framkant när det gäller hållbar och energieffektiv stadsutveckling. Därför är det avgörande att samarbeta med aktörer som delar vår vision. Riksbyggen och Åke Sundvall är viktiga samarbetspartner, och jag hoppas att vi kan etablera fler liknande samarbeten i framtiden, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– Riksbyggen vill öka takten i den gröna omställningen och att skapa nya bostäder innebär ett stort ansvar. Energi- och klimatfrågan är helt central när vi bygger nya bostäder och skapar förutsättningar för människor att leva hållbart nu och i framtiden. En av nycklarna för att skapa hållbara städer är att vi arbetar tillsammans, säger Lina Öien, chef för Hållbar utveckling på Riksbyggen.

Energipositiva områden är ett stort framsteg inom samhällsbyggnad och en integrerad del av ett framtida hållbart energisystem inom EU. Arbetet med energipositiva områden i Järfälla leds av White arkitekter.

– Det är fantastiskt att Järfälla kommun så målinriktat arbetar för att tillsammans med branschen skapa energipositiva områden. Att ha med etablerade aktörer som Riksbyggen och Åke Sundvall ger mycket bra förutsättningar. Denna typ av samverkan är en viktig förebild för andra stadsutvecklingsprojekt, säger Lise-Lott Larsson Kolessar, processledare för arbetet och hållbarhetsstrateg på White Arkitekter.

Målet är att Kvarter 10 i Barkarbystaden 3 ska vara färdigställt 2029.

Om energipositiva områden (PED – Positive Energy Districts): Städer står idag för 70 procent av de globala koldioxidutsläppen. Därför är städer centrala i klimatomställningen, och implementeringen av energipositiva områden är en hörnsten. Det innebär att byggnader, kvarter och områden ska gå från att vara energikonsumenter till att bli energiproducenter genom förnybara energikällor, effektiva energisystem och välutformade byggnader.