Patriam förvärvar fastighet på Kungsholmen med framgångsrik hybridobligation

Foto: Scott Graham / Unsplash

Patriam har förvärvat en fastighet på Kungsholmen i Stockholm och i samband med detta utfärdat en hybridobligation på 65 miljoner kronor, strukturerad av Vinga.

Enligt Johan Bergström, Vice President på Vinga Corporate Finance, har responsen från investerarna varit positiv, vilket främst beror på Patriams framgångsrika historik. Vinga har samarbetat med Patriam sedan 2020 och har bidragit med över 1 miljard kronor i olika kapitalresningar och strukturer, både på koncern- och projektnivå.

Johan Bergström betonar att den nya hybridobligationen är en attraktiv finansiell lösning. Den bokas som eget kapital på balansräkningen, vilket förbättrar möjligheterna till ytterligare finansiering. Dess användning på projektnivå kan också underlätta för fastighetsutvecklare att få byggkreditiv från traditionella banker utan att kräva intercreditoravtal som annars kan komplicera situationen för bankerna.

Vinga ser denna typ av finansiering som en potentiellt lockande lösning för fler fastighetsutvecklare, trots att räntesatsen är högre jämfört med mer traditionella finansieringsformer.

När det gäller förväntningar på Patriam och deras projekt efter denna finansieringsrunda, uttrycker Johan Bergström stor tilltro till Patriams förmåga att hantera hela processen från förvärv till färdigställande och försäljning. Han framhåller deras proaktiva arbete med att identifiera och minimera risker tidigt i projekten, samt deras strategi att endast förvärva mindre projekt i attraktiva lägen med god vinstmarginal.

Vidare förväntar sig Vinga att Patriam kommer att fortsätta att göra liknande förvärv med möjlighet att bistå med finansiering. Hybridobligationen, utgiven av dotterbolaget Patriam Kungsholmen AB, har en årsränta på 20 procent och förväntas återbetalas 20 månader efter emissionen.

Roschier Advokatbyrå AB har agerat som juridisk rådgivare i transaktionen, medan SIP Nordic Fondkommission har varit arrangör. Obligationerna kommer att registreras genom Euroclear Sweden.

Genom detta samarbete ser Vinga fram emot att fortsätta stödja Patriam i deras framtida projekt och expansion.