Acrinova expanderar i Staffanstorp

Acrinova utvecklar fastigheten Borggård 1:385 i Staffanstorp med 2800 kvm utvändig yta till den befintliga hyresgästen Nefab Packaging. Foto: Acrinova

En stor utveckling tar form på fastigheten Borggård 1:385 i Staffanstorp, där Acrinova planerar att utöka utrymmen för den globala förpackningsleverantören Nefab Packaging.

Den befintliga fastigheten på Östra Industriområdet huserar redan flera hyresgäster inom lager, tillverkning och logistik, och Nefab Packaging är en av dem.

Utrymmena utökas med cirka 4000 kvadratmeter, varav 2800 kvadratmeter avser utvändig markyta som ska anpassas för godshantering och lagring. För att säkerställa optimal funktion inkluderas tjockare bärlager, asfaltering, dagvattenbrunnar och belysning på den nya ytan. Samtidigt genomförs energieffektiviserande åtgärder i den befintliga byggnaden för att minska energiförbrukningen.

– Vår drivkraft som fastighetsägare är att erbjuda våra hyresgäster lösningar som hjälper dem att lyckas med sina verksamheter i våra lokaler. Det är glädjande att vi kan göra anpassningar som möter Nefab Packagings behov i direkt anslutning till de lokaler de nyttjar idag. Det ger en önskad långsiktighet för båda parter. Säger Lars Sonesson, förvaltare på Acrinova.

Fastighetskoncernen förvärvade fastigheten Borggård 1:385 år 2019, som innefattar en tomtareal på cirka 24 000 kvadratmeter och en befintlig byggnad på totalt cirka 4 800 kvadratmeter. Planer finns även på att uppföra en ny byggnad med en takhöjd på upp till 12 meter, vilket skulle passa utmärkt för verksamheter inom lager, industri och verkstad.