Riksbyggen och HF AB skapar 180-200 boenden nära natur och Cityliv i Halmstad

Från vänster: Mia Berling - Anders Berling AB, Mats Österborg, advokat som företrädde Anders Berling AB, Anders Berling på Anders Berling AB, Theodor Alexandris, Marknadsområdeschef Riksbyggen region Syd, Bruno Petersson, ordförande HFAB, Christian Kylin, vd HFAB. Foto: Riksbyggen

Riksbyggen planerar att uppföra cirka 90 bostadsrättslägenheter på Bulten 4, beläget nära centrala Halmstad. Försäljningen av lägenheterna beräknas starta hösten 2028.

Halmstads Fastighetsbolag AB (HF AB) har förvärvat fastigheten Bulten 4, där Riksbyggen har en option att förvärva hälften av kommande byggrätter.

Nästa steg är att påbörja arbetet med detaljplanen. Riksbyggens bedömning är att detaljplanen kan vara klar i slutet av 2027. Riksbyggen och HF AB planerar att tillsammans uppföra totalt 180-200 lägenheter. Hälften av dessa kommer att vara hyresrätter, byggda av HF AB, medan den andra hälften kommer att vara bostadsrätter, byggda av Riksbyggen.

Christian Kylin, vd på HF AB, säger att detta projekt är i linje med deras framtida utvecklingsplaner och möjliggör ytterligare expansion av bostadsproduktionen i Halmstad.

Fastigheten Bulten 4 är belägen i ett citynära område med varierad bebyggelse och närhet till natur, hav, strand, samt populära rekreationsområden som Aleskogen och Galgberget. Läget mellan Flygstadens köpcentrum och Halmstad centrum ger enkel tillgång till nöjen och kulturaktiviteter.

Theodor Alexandris, marknadsområdeschef för Riksbyggen Bostad i region Sydväst, tror att läget kommer att attrahera unga vuxna samt de som vill ha ett enklare boende nära stadslivet.

Om planarbetet fortskrider enligt planerna kan Riksbyggens bostadsrätter förväntas vara till salu hösten 2028, med byggstart våren 2029.

Hållbarhet är en central fokuspunkt för Riksbyggen i alla sina nyproduktionsprojekt, med en noggrann hållbarhetsanalys för att säkerställa projekternas miljöpåverkan och hållbarhetsnivå.

Theodor betonar även att deras engagemang för Miljöbyggnadscertifiering bidrar till en hållbar stadsutveckling och understryker deras tro på Halmstads tillväxtpotential.