Plant och IVL förnyar byggbranschen med gratis tillgång till klimatdata

Foto: Carlos Muza / Unsplash

I ett betydelsefullt steg för att underlätta tillgången till klimatdata inom byggbranschen har mjukvaruföretaget Plant integrerat IVL:s nya omfattande EPD-databas, Resurshubben, i sina verktyg för klimatberäkningar. Detta gör det möjligt för kunder att kostnadsfritt och enkelt få tillgång till en växande mängd digitala miljövarudeklarationer.

Med ett omfattande urval av redan tillgängliga EPD:er representerar Plant och IVL:s samarbete en viktig milstolpe i branschens strävan mot ökad transparens och minskad klimatpåverkan. Resurshubben uppdateras kontinuerligt med nya EPD:er som är klara att använda, vilket ger byggaktörer de verktyg de behöver för att fatta välgrundade beslut som stödjer hållbar utveckling.

Martin Erlandsson, livscykelexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, betonar att Resurshubben standardiserar tolkningen av EPD-data, vilket gör att verktygen kan konkurrera med olika funktioner istället för tolkningsmetoder.

Resurshubben strävar efter att vara den mest tillgängliga och användarvänliga källan för EPD på marknaden. Genom att samla generisk EPD-data på ett ställe och automatisera hämtningen från ledande EPD-hubbar, säkerställer Plant att användare kan göra miljövänliga val utan extra kostnad eller manuellt arbete.

Pelle Tunell, vd på Plant, ser det som företagets uppgift att göra klimatdata fritt tillgänglig för att främja branschens omställning. Målet är att erbjuda en resurs som alla kan använda för att minska byggsektorns klimatpåverkan.

Denna integration markerar starten på ett nytt arbetssätt för Plant, som nu påbörjat processen att integrera och verifiera alla tillgängliga EPD :er och tillsammans med IVL planerar de att fortsätta utöka databasen för att stödja en alltmer hållbar byggsektor. Visionen är att göra miljödata helt tillgänglig, gratis och öppen för att påskynda och förenkla branschens gemensamma klimatomställning.