Alma och Rexbo expanderar fastighetsportföljen med Botkyrka Loviseberg 7

Loviseberg 7, Botkyrka (Stockholm) Foto: Alma Property Partners

Alma och Rexbo har förvärvat fastigheten Botkyrka Loviseberg 7 från Safecon Holding AB. Den totala ytan för lokalerna är cirka 500 kvadratmeter, med en tomt på cirka 9 300 kvadratmeter. I samband med förvärvet har de också ingått ett hyresavtal med Safecon Byggnadsställningar AB.

Tidigare ägde Alma och Rexbo redan fastigheten Botkyrka Loviseberg 5, som ligger på samma gata. Förvärvet av Botkyrka Loviseberg 7 är det fjärde tillskottet till deras fastighetsportfölj, och de planerar att fortsätta växa genom fler förvärv.

Kilpatrick har agerat som juridisk rådgivare åt köparen i transaktionen.