Sveriges bostadsmarknad - En resa genom värdeförändringar och återhämtning

Foto: Axel Antas-Bergkvist / Unsplash

Sveriges bostadsägare har upplevt betydande förmögenhetsförluster de senaste åren. Efter att bostadsmarknaden nådde sin topp år 2022 har priserna fallit kraftigt, vilket är det största prisfallet på många år.

I mars 2022 nådde bostadspriserna sin högsta nivå till följd av en instabil bostadspolitik och omfattande ekonomisk stimulans under pandemiåren. Vid den tiden värderades Sveriges bostäder till 12 074 miljarder kronor. Senare höjdes styrräntan markant på grund av hög inflation, över 10%, och osäkerhet på den globala scenen fick bostadsköpare att tveka. Det ledde till att bostadsindex sjönk med 12%, vilket resulterade i att svenska bostadsägare förlorade över 20% av sina tillgångar i reala termer på bara sex månader. Lokalt sjönk småhuspriserna ännu mer drastiskt, till exempel med 25% i Borås.

Vid januari 2024 hade värdet på Sveriges bostäder minskat med 1 650 miljarder kronor. Småhusen tappade 1 231 miljarder kronor medan bostadsrätter minskade med 417 miljarder kronor. Städer som Stockholm, Göteborg och Malmö var de som förlorade mest i absoluta termer. Trots detta fanns det bostadsägare i vissa mindre kommuner, som till exempel i Härjedalen, där bostadspriserna inte minskade utan istället ökade under samma period.

Under våren 2024 sänkte Riksbanken styrräntan för första gången sedan februari 2016, vilket fick bostadsmarknaden att visa tecken på återhämtning. Totalt har bostadsvärdena ökat med 634 miljarder kronor, med en likvärdig procentuell ökning för både småhus och bostadsrätter från januari till april. Stockholm, Göteborg och Malmö har återigen sett de största värdestegringarna.

Även om bostadsmarknaden nu visar tecken på stabilisering med ökande index och fler sålda bostäder jämfört med tidigare år, är det viktigt att fortsätta övervaka marknaden noggrant med tanke på de ekonomiska faktorerna som påverkar den.

Värderingsdata erbjuder tjänster för att värdera bostäder, inklusive både småhus och bostadsrätter. Vi genomför regelbundna värderingar av hela bostadsbeståndet flera gånger om året. Våra statistiska värderingsmodeller är de enda i Sverige som är godkända av European AVM Alliance (EAA), vilka följer EU-regler och strävar efter att etablera en europeisk standard för användning av automatiska värderingsmodeller (AVM).