Jimmy Bergman är HSB Södertörns nya VD

Foto: HSB

HSB Södertörns styrelse har utsett organisationens Förvaltningschef och vice vd Jimmy Bergman till ny vd för HSB Södertörn. Jimmy Bergman tillträder i samband med årsstämman den 7 maj 2020 och ersätter vd Ulf Tapper som efter 17 framgångsrika år begärt att få lämna sin position.

– Jag och styrelsen är mycket glada över rekryteringen av Jimmy Bergman. Jimmy har lång erfarenhet av branschen i allmänhet men också HSBs och HSB Södertörns verksamhet specifikt. I det skede vi befinner oss nu är det viktigt med kontinuitet och god kännedom om verksamheten. Jimmy har båda, men också ett intresse och hjärta som klappar för utveckling. Det borgar för att vi inte tappar fart i den pågående utvecklingen, säger Jonte Söderström, styrelseordförande i HSB Södertörns.

Jimmy Bergman började sin bana inom fastighetsbranschen på Riksbyggen men rekryterades till HSB Södertörn för drygt sex år sedan. Inledningsvis verkade han i rollen som Förvaltningschef men sedermera också vice VD. Jimmy har varit tongivande i utvecklingsfrågor både internt i den egna organisationen men också i HSB-gemensamma frågor på nationell nivå.

– Jag är ödmjuk och stolt över att vara styrelsens val av vd. Men jag är också väl medveten om de utmaningar som ligger framför oss, säger Jimmy Bergman. Min uppgift som vd för HSB Södertörn blir att tillsammans med kunder, medlemmar och medarbetare fortsätta att utveckla verksamheten och HSBs leverans inom samtliga våra tre affärsområden: förvaltning, nyproduktion och medlemskap. Jag ser framför mig att vi bibehåller ett starkt kundförtroende samtidigt som vi fortsätter den digitaliseringsresa som HSB inlett.

Den formella överlämningen mellan Ulf och Jimmy kommer att ske vid vårens stämma den 7 maj 2020.