Ytterbygg skapar plats för verksamhetsområdet - Rollsbo Västerhöjd

Foto: Ytterbygg

I Kungälv pågår just nu för fullt markarbeten i det som ska bli Ytterbyggs del i nya verksamhetsområdet, Rollsbo Västerhöjd. Tittar man västerut från motorvägen syns grushögar växa fram som sockertoppar, det är bergsmassor som sprängts på plats och krossas för att säljas ut till markarbeten och vägar i hela Kungälvsområdet.

I samband med att det nya industriområdet växer fram i Rollsbo skapas krossade stenprodukter av bergsmassorna, 1,5 miljoner ton som kommer säljas ut under cirka 8 år. Detta krossgrus, kan nu köpas via NCC Industry.

Detta är Ytterbyggs absolut största satsning i bolagets 50 års historia och i takt med att gruset försvinner från området blir 185.000 kvadratmeter mark byggbar. Här kommer Ytterbygg att bygga och hyra ut anpassade lokaler till över 50 nya etableringar och skapa ett stort antal nya arbetstillfällen hos både nya och etablerade företag i området.