Nya Kvibergshuset - bostadshus som väcker uppmärksamhet

Nya Kvibergshuset kommer att bli ett spännande utropstecken i Gamlestaden Foto: Poseidon

I Göteborgsstadsdelen Gamlestaden byggs ett spektakulärt och arkitektoniskt intressant bostadshus med 250 hyresrättslägenheter. Nya Kvibergshuset blir terrasserat med våningshöjder som varierar mellan fem och sexton våningar.

Text: Annika Wihlborg

Nya Kvibergshuset, som beräknas stå klart i maj 2022, byggs i vinkel och samtliga lägenheter får antingen balkong eller takterrass. I bottenplan planeras för verksamhetslokaler och i princip hela taket kommer att täckas av solceller.

Nya Kvibergshuset bygger vidare på det rika arkitektoniska arvet från de befintliga Kvibergshusen, som var Europas största bostadshus när stod klara i slutet av 1950-talet. Det nya huset, som ritats av Tengbomgruppen, sticker ut med sina intressanta vinklar på bland annat balkongerna, en spännande terrassering samt en fasad i grå underhållsfri naturskiffer. Merparten av de 250 hyreslägenheterna som byggs kommer att bestå av två rum och kök, men storlekarna varierar förstås. 

 

bild
Foto: Poseidon

Elbilspool och elcykelpool för samtliga boende

De boende får tillgång till en gemensam elbilspool, elcykelpool och cykelreparationsrum. De får även tillgång till en gemensam innergård. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan ett och fem rum och kök och det är Poseidons systerbolag Framtiden Byggutveckling som bygger det nya huset med Tuve Bygg som underentreprenör.

– Med Nya Kvibergshuset vill vi skapa ett tidsavtryck och väcka uppmärksamhet genom att bygga ett storskaligt bostadshus med en annorlunda taklösning. Tanken är att man här ska kunna leva hållbart utan egen bil. Elcykel- och bilpooler samt tavlor med realtidsinformation kring kollektivtrafikens avgångar ska bidra till det, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

bild
Foto: Poseidon

 

bild