Nedgång i byggandet av privata lokaler

Dramatisk nedgång i byggandet av privata lokaler, bild: Navet

Enligt NAVET Analytics löpande konjunkturbevakning på den nordiska byggmarknaden påbörjades det under årets första tre kvartal ny- och ombyggnadsinvesteringar inom privata och offentliga lokaler till ett värde av ca 106 miljarder kronor. Jämfört med samma period förra året innebär det en marginell nedgång med runt 2 procent.

Bakom den modesta avmattningen döljer det sig emellertid mer dramatik. Konjunkturavmattningen och den pågående Coronapandemin har lett till kraftigt fallande investeringar inom sektorerna kontor, handel, hotell och nöjeslokaler. Som helhet minskade byggvolymen inom denna sektor med över 25 procent under årets första tre kvartal jämfört med samma period 2019.

Enligt NAVET Analytics analysansvarig Jens Linderoth visar utvecklingen på en påskyndad strukturomvandling inom sektorn, som kan leda till ett minskat behov av traditionella lokaler. Covid-19 har tvingat oss till en ny verklighet där hemarbete, distansarbete, digitala möten och distanshandel blir ännu mer vanligt förekommande än tidigare. En hel del av dessa förändringar blir troligen bestående menar Jens.

Källa: NAVET Analytics