SBB lägger jättebud på norska Entra

Lars Pehrson/SvD/TT: Ilija Batljan, Samhällsbyggnadsbolagets vd.

SBB erbjuder 165 kronor per aktie i Entra, ett av Norges största fastighetsbolag. Budet innebär att SBB erbjuder Entras befintliga ägare en premie på drygt 26 procent jämfört med Entras snittkurs över tre månader fram till måndagens stängningskurs.

"Vi vill gärna att Entra blir en del av SBB och ansluter sig till vår ambition att skapa det ledande bolaget inom social infrastruktur i Europa", skriver Ilija Batljan i ett pressmeddelande.

Entras aktie rusar uppåt

Entra-aktien rusar uppåt omkring 11 procent på Oslobörsen efter det att SBB-budet offentliggjorts. SBB-aktien backar samtidigt omkring 2 procent.

Enligt SBB är det nu offentliga budet en sockrad version av tidigare bud som överlämnats till Entras styrelse på konfidentiell basis.

"Under tiden som SBB inväntar en rekommendation från Entras styrelse har SBB valt att offentliggöra sin avsikt att lämna ett erbjudande med målet att ge Entras aktieägare en möjlighet att acceptera Erbjudandet före årsskiftet", skriver SBB.

Entra äger och förvaltar totalt 90 fastigheter med sammanlagt 1,3 miljoner kvadratmeter i yta. Fokus ligger statligt finansierade hyresgäster i storstadsområden som Oslo, Bergen, Stavanger och Trondheim.

Portfölj värd 51 miljarder

Marknadsvärdet på bolagets fastighetsportfölj uppgick vid utgången av tredje kvartalet till 51 miljarder norska kronor.

"SBB har identifierat totalt cirka 260 miljoner kronor i årliga förväntade synergier före skatt, vilket reflekterar en unik möjlighet att skapa värde för båda bolagens aktieägare", skriver SBB.

Minst 90 procent av Entras ägare måste acceptera budet för att affären ska genomföras enligt SBB. Transaktionen måste även få godkänt från berörda konkurrensmyndigheter.