Frågor och svar kring Mät- och Ersättningsregler i ny bok

Ny utgåva om frågor och svar kring Mät- och ersättningsregler för anläggningsarbeten. Bild: Svensk Byggtjänst

Den andra utgåvan av MER Anläggning Frågor och svar har kompletterats med ytterligare frågor och svar och i några fall har vissa frågor och svar utgått. Framförallt gäller det frågor där svaren inte är helt entydiga utan olika tolkningar kan förekomma. I sin helhet är den nya utgåvan betydligt mer omfattande än tidigare utgåva.

Boken tydliggör frågeställningar som förekommer vid tolkning av mängdförteckningar och dess koppling till mät- och ersättningsregler. En del komplettering har gjorts om vad som gäller enligt MER (Mät- och Ersättningsregler) Anläggning 20.

Boken kan användas som lärobok och bidrar till kompetenshöjning inom branschen kring dessa frågor.

I princip är innehållet strukturerat som MER Anläggning, med kompletterande kapitel om andra handlingar i ett förfrågningsunderlag och dess kopplingar till MER Anläggning och mängdförteckningar.

Målgruppen är beställare, konsulter och entreprenörer som upprättar förfrågningsunderlag, kalkylerar och reglerar arbeten inom framförallt anläggningsbranschen.

 

bild
Boken är framtagen av Mats Werner som har fungerat som utredare av mät- och ersättningsregler inom anläggningsbranschen under de senaste decennierna. Bild: Svensk Byggtjänst