Skanska köper flera byggrätter av Science Village

Science Village Scandinavia säljer fler byggrätter till Skanska.

Science Village Scandinavia AB sålde i december ytterligare byggrätter till Skanska. De två tomterna ligger mycket centralt i Science Village - bara meter från spårvägshållplats ESS i Nordöstra Lund. ”Under 2020 har vi upplevt ett ökat intresse från verksamheter att etablera sig i Science Village och The Loop. Det känns kul att nu kunna ”utöka” The Loop-konceptet i Science Village med hjälp av de här nyförvärven” säger Hans Fransson, projektutvecklare, Skanska Sverige.

Försäljningen omfattar ett 3 700 kvadratmeter stort markområde med en byggrätt på 11 600 kvadratmeter delat på två fastigheter. Båda fastigheterna angränsar mot Rydbergs torg – ”hjärtat” i Science Village.

Redan mycket på gång
Skanska har sedan förvärvet av sin första byggrätt i Science Village arbetat med att utveckla byggnaden The Loop. Byggnaden ska bli en mötesplats för kommersialisering av forskning och innovation och inrymmer även en kongress- och evenemangslokal som kan ta upp till 1000 sittande gäster. I huset planeras även restaurang/bar och ett helt våningsplan är ägnat åt co-working. Allt är gjort för att uppmuntra gränsöverskridande möten och samarbeten. Byggstart på the Loop sker sommaren 2021 och byggnaden planeras stå färdig andra halvan av 2023.

Man har från Skanskas sida lagt ner stora resurser och stort engagemang i the Loop, här skapar man en mötesplats som ska sjuda av liv även utanför normal arbetstid. Byggnaden kommer bli ett regionalt nav för forskning och innovationsdrivna företag. Verksamheterna i huset kommer bidra till att stärka området och skapa värden ur forskningsinvesteringarna i European Spallation Source (ESS) och MAX IV.

Plats för akademi, allmänhet och näringsliv
Skanskas nyförvärvade byggrätter kommer även de utvecklas för att stötta det begynnande forsknings- och innovationsklustret i Science Village. Målet är att, i the Loop, skapa byggnader som uppmuntrar innovativa processer och skapar fruktbara möten mellan akademi, allmänhet och näringsliv. En av fastigheterna ligger mellan Rydbergs torg och Lunds universitets framtida Science Village-campus. Den andra fastigheten ligger i det sydöstra hörnet av Science Village - fastigheten ligger på bästa läge med mindre än 30 meter till spårvagn, ESS och Lunds nya jättepark Kunskapsparken.

Plusenergi – på riktigt

Ambitionen är liksom med the Loop att de framtida byggnaderna ska producera mer energi än de konsumerar och att de ska ha minimal miljöpåverkan. Utvecklingen i Science Village är en viktig del i Skanskas resa mot klimatneutralitet.

FAKTA om Science Village
Science Village-området rymmer European Spallation Source, MAX VI och Lunds universitets framtida Science Village campus. Science Village Scandinavia AB som äger och utvecklar området har som ambition att sälja 350000kvm byggrätter på den nuvarande ytan som omfattar 18ha mark. Science Village/ESS är slutstation för den nya spårväg som invigdes i december 2021.