Skanska har sålt 220 hyresrättslägenheter i Barkarbystaden

Barkarbystaden. Illustration: Skanska

Skanska har sålt 220 hyresrättslägenheter i Barkarbystaden i Järfälla, Stockholm, till NREP för cirka 720 miljoner kronor. Parkkvarteret, som är under uppförande, inkluderar garage och kommersiella lokaler i markplan. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Sverige i verksamhetsgrenen Bostadsutveckling i det första kvartalet 2021. Tillträdet sker i samband med färdigställande i december 2023.

 

bild
Illustration: Skanska

 

Kvarteret, som kommer att omfatta 13 600 kvadratmeter bostäder och lokaler, är utvecklat av Skanska Hyresbostäder och utgör en del av Barkarbystaden, där Skanska utöver bostäder även utvecklar vårdboende, hotell och arbetsplatser.

Bostäderna byggs i enlighet med Skanska Hållbar Hyresbostad, vilket bland annat innebär hög energistandard och smart användning av vatten, men också en socialt hållbar utformning. Bostäderna uppförs med klimatkompenserad betong såsom Skanska gröna betong, vilket ger upp till 50 procent lägre klimatpåverkan än traditionell betong och taken kommer att utrustas med solceller för elförsörjningen.

Parkkvarteret är under uppförande och ska vara färdigställt i december 2023.