Fastpartner förvärvar i centrala Gävle

Fastigheten ligger i centrala Gävle i närhet till stationen och utvecklingsområden Gävle Strand och Godisfabriken. Visionsbild över kvarteret Godisfabriken i Gävle. Foto: C24 Bygg.

Fastpartner har köpt fastigheten Alderholmen 13:2 i Gävle för en köpeskilling om 384 miljoner kronor, efter avdrag för uppskjuten skatt. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 9 500 kvadratmeter. De årliga hyresintäkterna beräknas uppgå till cirka 22,5 miljoner kronor.

Fastigheten ligger i centrala Gävle i närhet till stationen och de attraktiva utvecklingsområden Gävle Strand och Godisfabriken. Huset är nyproducerat och består främst av vård- och kontorsytor. Största hyresgästen är Region Gävleborg som har etablerat Gävles största vårdcentral med viss sjukhusverksamhet i fastigheten. Exempel på andra hyresgäster är Folktandvården, Coop och Rejlers. Fastpartner tillträder fastigheten den 1 april 2021.