Fortinova tillträder fastigheter i Varberg

Bild: Fortinova.

Fortinova har nu tillträtt samtliga aktier i Kasematten Fastighets AB (KFAB). Den preliminära köpeskillingen är 44,6 miljoner kronor och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 61,8 miljoner kronor.

Genom förvärvet tillträds indirekt fastigheterna Varberg Kommerserådet 8 och Varberg Kopparslagaren 2, båda belägna i centrala Varberg. Finansiering av förvärvet vid tillträdet har skett genom egen kassa. Den uthyrningsbara arean uppgår till 2506 kvm och hyresvärdet är 4,3 Mkr. Tillträde ägde rum den 1 april 2021.