Nya kulturytor ska utvecklas i Sickla

Bild: Nacka kommun.

Nu står det klart att Dieselverkstadens kulturhus och bibliotek i Sickla både byggs om och kompletteras med nya verksamhetslokaler. Beslutet har fattats av kommunstyrelsen.

– Både medborgare och kulturaktörer har länge påtalat behovet av fler utrymmen för konst och kultur i Dieselverkstaden. Därför är det glädjande att en enhällig kommunstyrelse har fattat ett beslut som kommer få mycket positiva effekter för kulturverksamheter och aktiviteter här. Min förhoppning är att ännu fler, inte minst barn och unga, kommer att besöka kulturhus och bibliotek nu när kulturen kan utvecklas och lokalerna användas på ett mer effektivt sätt, säger Richard Wendt, ordförande i kulturnämnden (M).

Nacka kommun och fastighetsägaren Atrium Ljungberg har planerat och samverkat under tre år för att ta tillvara lokalerna på ett bättre sätt och att förbättra tillgängligheten för alla målgrupper.

I kulturhuset skapas en ny danssal, ny musikstudio, och Arenan flyttas till en ny större lokal för kreativt skapande och publik verksamhet. Lokalen anpassas för att kunna möta efterfrågan från personer med funktionsvariationer. Dieselverkstadens bibliotek kommer att få större lokaler med bättre disposition, med bland annat en stor läsesal med plats för många framförallt studerande som behöver plats för studier i lugn och ro. Det kommer också att finnas möjlighet att bygga till ett mötesrum för personalen.

Renoveringarna kommer att göras av Atrium Ljungberg. Ombyggnationen kommer att starta under våren 2021 och vissa lokaler kan stå klara redan till hösten 2021 medan andra ytor blir klara under 2022.