Nordomatic öppnar “Service Excellence Center” i Sverige

Bild: Nordomatic.

Nu öppnar Nordomatic, systemintegratör inom Smart Buildings, upp portarna till ett nytt Service Excellence Center för kunder i Sverige. Målet är att höja servicenivån mot slutkunderna och att ytterligare stötta de servicetekniker som befinner sig ute på fältet.

Nordomatic har under många år byggt upp separata serviceenheter i alla regioner och dessa kommer att fortsätta expandera. Service Excellence Center är ett kompetenscenter som ska stötta Nordomatics egna servicetekniker som arbetar ute på fältet, samt erbjuda service direkt gentemot slutkunderna. Alla inkommande ärenden kommer nu att hanteras av en specialutbildad enhet. Denna enhet har också ett specialutformat systemstöd för att hantera och styra ärendena mer effektivt. 

Fysiskt är det nya servicecentret lokaliserat i Borås, men kommer virtuellt att engagera servicepersonal från hela Sverige.