Karlskronahems största renoveringsprojekt någonsin genomförs av Skanska

Bild: Skanska

Skanska har slutit avtal med AB Karlskronahem om stambyte och renovering av över 200 lägenheter i bostadsområdet Kungsmarken i Karlskrona. Avtalet innebär även markarbeten samt iordningställande av nya fläktrum i vad som är Karlskronahems största renoveringsprojekt hittills. Avtalet är värt cirka 146 miljoner kronor.

Karlskronahems hus i Kungsmarken uppfördes på 1960-talet som en del av det så kallade miljonprogrammet. När det nu är dags för renovering och stambyte sker samtidigt en omfattande upprustning av hela området. Tillsammans gör Karlskronahem och Skanska en samlad satsning för att erbjuda ett bra boende i ytterligare femtio år. 

Totalt innehåller sexvåningshuset i Kungsmarken 212 lägenheter som nu uppgraderas till mer hållbar och energieffektiv standard med bättre ventilation och individuell mätning av vattenförbrukning. Därtill kommer husen att förberedas för användning av solceller.

Renoveringen utförs av Skanska Direkt AB som är ett helägt dotterbolag till Skanska Sverige AB med nybyggnad, ombyggnad och tillbyggnad som specialitet.

Renoveringsarbetena påbörjas inom kort och arbetena ska vara färdiga i maj 2025.