ZÜBLIN Scandinavia stärker upp grunden under Sturekvarteret

Stureplan. Bild: ZÜBLIN Scandinavia

När kvarteret Sperlingens Backe, som för de flesta är känt som Sturekvarteret, ska genomgå omfattade ombyggnationer har ZÜBLIN Scandinavia fått förtroende att bistå med specialistkompetens inom grundförstärkning.

 

bild
I källaren under Stureplan. Bild:  ZÜBLIN Scandinavia

 

Sturekvarteret med flertalet butiker och serveringar är uppförda från sent 1870-tal till cirka 1910 där grundläggningen idag består av träplålar. Grundförstärkningsarbetena kommer bestå av förstärkning av befintliga byggnader med hjälp jetinjektering samt ett mindre antal borrade stålpålar till berg i byggnad. Inom kvarteret finns byggnader med kulturhistoriska värden som kan vara känsliga för vibrationer.

Därför är Jetinjektering en optimal lösning

Stureplan ett tätbebyggt område med hög trafik och är känsligt för vibrationer.

Att undergjuta och förstärka underifrån lämpar sig på grund av att:

  • Den ursprungliga grunden inte är tillräckligt stark
  • Störning på omgivning undviks -det är begränsat utrymme
  • Utrustningen kräver låg takhöjd -jordlagret förstärks på djupet utan bearbetning av jordlager ovan
  • Ytterligare våningsplan ska byggas till under marknivå
  • Tidsbesparing

 

bild
Bild: ZÜBLIN Scandinavia

- Grundläggning och jetinjektering är vår kärnkompetens och metodvalet lämpar sig mycket väl vid dessa förutsättningar, säger Christoph Haidenthaller, VD ZÜBLIN Scandinavia Fakta ZÜBLIN Scandinavia

 

bild
Bild: ZÜBLIN Scandinavia