Visselblåsarfunktion aktiveras av GotlandsHem

GotlandsHem aktiverar nu en visselblåsarfunktion med namnet Vissla för att ge medarbetare, hyresgäster, leverantörer och andra möjlighet att rapportera brister och missförhållanden. Bild: GotlandsHem

Nu aktiverar GotlandsHem en visselblåsarfunktion med namnet Vissla. Det ger medarbetare, hyresgäster, leverantörer och andra möjlighet att rapportera brister och missförhållanden.

Under våren uppmärksammades arbetsmiljöproblem på GotlandsHem. Efter ett gediget samarbete mellan GotlandsHem, fackliga representanter, företagshälsovården och ett revisionsföretag fastställdes en handlingsplan för att komma till rätta med de områden där det framkom att arbetsmiljön kunde förbättras

– Det var väldigt fint att se det engagemang som alla klev in med. Det är svåra ämnen som ibland resulterade i tuffa diskussioner. Men alla deltog för att se till att göra sin arbetsplats till ett mer trivsamt ställe, säger Joakim Martell som då var ordförande för arbetsmiljökommitténs krisgrupp och nu är vd för GotlandsHem.

I handlingsplanen specificerades flera åtgärder, däribland upphandlandet av en visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionen, som fått namnet Vissla, är nu redo att användas.

– Det här är en viktig milstolpe i arbetet med att skapa en trygg arbetsmiljö för oss som jobbar här. Självklart vill vi fortfarande att alla ska kunna prata med mig, sin chef eller chefens chef om man upplever problem eller missförhållanden på jobbet. Men om det av någon anledning inte känns möjligt att ha ett personligt samtal kommer Vissla att vara en god hjälp, säger Jenny Guteäng som är HR-ansvarig på GotlandsHem.

Visselblåsarfunktionen nås via GotlandsHems hemsida och är därför även öppen att användas av medarbetare såväl som hyresgäster, leverantörer och samarbetspartners. Det är viktigt att komma ihåg att Vissla inte ersätter vår kundservice och inte heller ska användas som kontaktväg vid akuta fel. Det är en tjänst vi köper för att säkerställa att vem som helst som upptäckt oegentligheter, olagligheter eller missförhållanden ska kunna anmäla det på ett opartiskt och säkert sätt.

Så funkar Vissla

Den som behöver rapportera ett missförhållande via Vissla börjar med att klicka på länken på vår hemsida. Då öppnas ett nytt fönster i webbläsaren som skickar dig vidare till Vissla, en tjänst som tillhandahålls av företaget Deloitte.

I Vissla fyller man i information kring missförhållandet som ska rapporteras, det går att välja vilken grad av anonymitet man önskar använda sig av.

När rapporten skickats in får anmälaren ett unikt användarnamn och lösenord för att kunna logga in igen och följa sitt ärende.

Rapporten tas emot av personal på Deloitte som analyserar, granskar och sammanställer informationen. Rapporten skickas sedan vidare till en representant på GotlandsHem som får i uppgift att undersöka ärendet ytterligare. Representanten som utreder ärendet kommer att vara opartisk i förhållande till anmälaren och de som utreds.

Därefter fattas beslut om nästa steg. Det kan vara att ytterligare utredning behövs, att ärendet läggs ner, eller införande av åtgärder för att rätta till problemet.