Uppsalas om- och tillbyggda stadshus blir en modern fastighet för medborgarservice

Stadshusets tillbyggnad har utformats av den danska arkitektbyrån Henning Larsen Architects, som lämnade in det vinnande bidraget i arkitekttävlingen. Bild: Henning Larsen Architects

Sedan 2018 pågår en omfattande om- och tillbyggnad av Uppsala stadshus. Projektet, som beräknas stå klart för slutbesiktning i september 2021, ska bland annat resultera i moderna aktivitetsbaserade arbetsplatser för drygt 1600 av Uppsala kommuns medarbetare.

Text: Annika Wihlborg

En viktig ambition med projektet är att göra stadshuset mer tillgängligt för alla som bor i eller besöker Uppsala. I det nya stadshuset kommer det bland annat att finnas utställningar, ett kontaktcenter, reception, konferenscenter samt restaurang och kafé. Totalt handlar det om en yta på 27 000 kvadratmeter, varav nybyggnationen utgör 14 000 kvadratmeter.

–Projektet har fortlöpt enligt tidsplan och vi har även lyckats hålla budget. Det här komplexa projektet karakteriseras av ambitiösa hållbarhetsmål, målsättningen är att såväl om- som tillbyggnadsdelen ska certifieras enligt BREEAM nivå Excellent, säger Gabriel Vikholm, projektledare för om- och tillbyggnaden av stadshuset på det kommunala bolaget Uppsala kommuns Förvaltningsfastigheter AB.

bild
Utbyggnationen av Uppsalas befintliga stadshus innebär att husets totala yta i princip fördubblas. Bild: Henning Larsen Architects

Tillbyggnaden ska harmoniera med ursprungsfastighet från 60-talet

I slutet av september i år beräknas hela fastigheten stå klar för slutbesiktning. Det befintliga stadshuset färdigställdes 1964 och en målsättning är att de befintliga och nya delarna ska harmonisera på ett bra sätt.

–En fördel med det renoverade och tillbyggda stadshuset är att det samlar många av kommunens verksamheter under ett tak, vilket innebär att servicen blir mer lättillgänglig för medborgarna. Jag är stolt över att det nya stadshuset är en fastighet som ligger i framkant vad gäller såväl hållbarhet som teknik. Ambitionsnivån vad gäller den arkitektoniska utformningen är givetvis också hög. Jag är också mycket nöjd med att vi har lyckats skapa funktionella och ändamålsenliga aktivitetsbaserade kontorsplatser för de drygt 1600 personer som kommer att ha huset som sin arbetsplats, säger Gabriel Vikholm.