Eidar stod som värd för konferensen Klimat- och Energikicken 2021

Foto: Eidar

Eidar är värd för Sveriges Allmännyttas tvådagars konferens Klimat- och Energikicken 2021. Konferensen som genomfördes i Folkets Hus Trollhättan, tog upp frågor om energi- och effekteffektivisering, arbete med fossilfrihet, förnybar energi, klimatkrav i nyproduktion, renovering och förvaltning samt klimatsmart boende. På plats i Trollhättan var över 250 deltagare från allmännyttiga bostadsbolag från hela landet, sedan var det ytterligare ett tiotal som deltog digitalt.

Konferensen inleddes med en busstur runt Trollhättan med studiebesök, där Eidars medarbetare var med som guider. Eidars vd Urban Blom hälsade alla välkomna till Trollhättan och kickade sedan igång två dagar fullspäckade med med föredrag, möten och utställning. För första gången sedan pandemin öppnade Vattenfall dammluckorna så att konferensgästerna fick se skådespelet när vattnet forsar fram i fallfåran. Onsdag kvällen avslutades med middag och underhållning på Folkets Hus.

Syftet med konferensen är att ge personer som arbetar med klimat, energi och förvaltningsfrågor i allmännyttan, både strategiskt och praktiskt, ska bli stärkt i sitt arbete och komma hem med inspiration, nya idéer och bekantskaper. Det görs genom att lyfta högaktuella frågor, sprida goda exempel, skapa forum för nätverkande och erfarenhetsutbyte.

Klimatfrågan är viktig för Sveriges Allmännytta. Under hösten 2018 startade Allmännyttans klimatinitiativ, ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Allmännyttan är bostadsföretag över hela Sverige med uppgift att erbjuda goda hyresbostäder för alla – oavsett inkomst, ursprung, ålder och hushållstyp. Bostadsföretagen ska ta ett aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Trollhättans kommunala bostadsbolag Eidar är ett allmännyttigt bolag.