Träbyggnationens påverkan på hälsan undersöks i nytt forskningsprojekt

Välle Broar, ett av Växjö kommuns träbyggnadsprojekt där det byggs bostäder av olika slag. Foto: Anders Bergön

Hur påverkas vår hälsa av att bo eller vistas i hus som är byggda av trä? Det undersöks i ett nytt forskningsprojekt som finansieras av Växjö kommun och genomförs av Linnéuniversitetet. 

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur människor upplever att bo och leva i trähus och vilken påverkan husen har på hälsan och välbefinnandet. Under våren 2022 kommer projektet att genomföra en bostadsundersökning där människor som bor i trähus intervjuas om deras nöjdhet och upplevelser sina boenden. 

- Växjö kommun tar ett stort ansvar för miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor och där utgör träbyggnation en mycket viktig pusselbit i att föra arbetet framåt. Jag välkomnar det här forskningsprojektet då det bidrar till nya, mer kognitiva perspektiv på träbyggnation som vi kan dra nytta av i framtida byggprojekt, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande. 

Målsättningen med forskningsprojektet är att öka kunskapen om vad träet kan betyda för boendemiljön och människors hälsa. Resultat av projektet ska jämföras med resultat av andra undersökningar och leda till flera projektansökningar tillsammans med andra relevanta aktörer.

Forskningsprojektet pågår i 1 år, från 1 december 2021 till 30 november 2022.