Citygate Gårda - Nordens högsta kontorshus

Huset, med sina 36 våningar, står klart under hösten 2022. Bild Markus Esselmark

Just nu pågår arbetet med byggnationen av Citygate Gårda - ett nytt landmärke i Göteborg. Med sina 36 våningar och 144 meter är byggnaden Nordens högsta kontorshus. Skanska står bakom utvecklingen och byggnationen - arkitekturen står den danska byrån Henning Larsen Architects för tillsammans med Kanozi Arkitekter. Arbetet startade i slutet av 2018 och man beräknar att kunna välkomna de första hyresgästerna hösten 2022.

- Huset är uppe i sin fulla höjd på 144 meter. Fasaden är i stort sett klar medan det inre arbetet pågår för fullt. Tanken är att projektet ska står klart under hösten 2022, berättar Per Hanson, projektchef, Skanska Fastigheter Göteborg.

Kontorsbyggnaden, som ligger centralt i Gårda precis vid Ullevi, direkt i anslutning till E6 och E20, har en bred bas med tio våningar som bland annat inrymmer entré, konferens, co-working, restaurang, café och terrass. Här finns även våningsplan på upp till 2 600 kvadratmeter. ”Ovanpå” kommer det 25 våningar höga tornet med 800 kvadratmeter per våningsplan.

bild
Huset, med sina 36 våningar, står klart under hösten 2022. Bild Markus Esselmark

Högre krav ju högre byggnad

Att bygga höga hus, förklarar Per Hanson, kräver ett noggrant förarbete. Inom Skanska finns samlad erfarenhet och global kompetens som man i projektet har dragit nytta av. Till exempel har man involverat kollegor från Skanska UK och U.S under projekteringen med sina erfarenheter av den här typen av omfattande projekt.

- Vi har inom Skanska en geoteknikavdelning som har erfarenhet och kunskap om liknande arbetsförhållanden –med bland annat broar och andra höga konstruktioner. De har bidragit med värdefull kunskap om hur man bygger högt i lera, säger Per Hanson och fortsätter:

Den välkända Göteborgsleran innebär en utmaning och blir extra stor när det handlar om ett så högt hus. Per Hanson förklarar att konstruktörer har gjort noggranna beräkningar. Berget ligger 60 meter ner där man använt sig av 37 000 meter pålar för att skapa en stabil grund. En grundplatta som är tre meter tjock har gjutits under det höga tornet. Skanska har genomfört markarbeten och grundläggning själva samt bygger även huset i egen regi

- Under byggprocessen har vi fullt fokus på logistik och säkerhet. Vi planerar alla arbetsmoment mycket noggrant och har alltid säkerhet som främsta fokus. De vertikala transporterna av material och medarbetare är också viktiga att tänka på samt närheten till Räddningstjänsten.

Projektet har som ambition att hålla högsta standard inom samtliga hållbarhetsområden där målet är att skapa arbetsplatser där människor trivs och mår bra. Därför har man valt att arbeta utifrån en LEED och WELL-certifiering med hållbarhet och hälsa som fokus.  Huset kommer tex att drivas av 100% solenergi från Göteborg Energis solcellspark i Utby.

- När det gäller LEED valde vi nivå 4, eftersom den är mer framtidsinriktad, vilket betyder att vi har hårda krav på oss vad gäller materialval, som går i linje med Skanskas värderingar och högt satta hållbarhetsmål.

Illustration av den framtida vyn över Ullevimotet sett från E6:an – där Citygate Gårda ligger intill Ullevi. Illustration Skanska
Illustration av den framtida vyn över Ullevimotet sett från E6:an – där Citygate Gårda ligger intill Ullevi. Illustration Skanska

Varför har ni valt att bygga ett så pass högt kontorshus med tanke på utmaningarna?

- Det gäller att bygga högt på rätt sätt – höga hus kanske inte passar överallt – men det här stråket som finns efter E:6an är identifierat även av kommunen som lämpligt. Det ligger redan ett antal högre byggnader i stråket, sen att det blev just så här högt var i dialog med staden.