Karlatornet växer med ett nytt våningsplan i veckan

Arbetet med Karlatornet i Göteborg, som ska bli Nordens högsta hus när det står klart, fortgår helt enligt tidsplan. Byggnationen av Karlatornet har pågått sedan hösten 2017 och är numera ett väl inoljat och effektivt maskineri med en produktionstakt på ett våningsplan per vecka.

Text: Annika Wihlborg

Med sina 245 meter och 73 våningsplan kommer Karlatornet verkligen att bli något utöver det vanliga när fastigheten så småningom står klar. Karlatornet blir ett av Göteborgs självklara landmärken och även den naturliga mötesplatsen i Karlastaden, den helt nya stadsdel som växer fram runt tornet.  Karlatornet utvecklas gemensamt av Serneke och Fastighetsbolaget Balder. Byggnationen är i full gång och har nu nått upp till våning 28.

Vi har uppnått en mycket bra produktionshastighet, vilket innebär att drygt en tredjedel av Karlatornets 73 våningar nu är färdigställda. Ett skäl till att vi lyckas hålla en så pass hög byggtakt är att vi har en väl intrimmad organisation på plats samt att vi i viss utsträckning kan tillämpa ett industriellt byggande med tanke på att det är många moment som återkommer för varje nytt våningsplan som växer fram, säger Johan Live, kommunikationschef på Serneke.

bild
Karlatornet finns drygt 600 lägenheter, varav några är mycket exklusiva.

Stomresning pågår i intilliggande podiebyggnad

Byggarbetet pågår för närvarande parallellt på flera platser i tornet. Ett stort team av hantverkare och tjänstemän arbetar med gjutning av kärna och stomme. Samtidigt pågår arbetet med att montera innerväggar och fasadelement. I anslutning till Karlatornet bygger Serneke ytterligare en relativt storskalig fastighet, en podiebyggnad som bland annat ska inhysa kontor och hotell. Podiebyggnaden ska bli femton våningar hög och arbetet med att resa stommen pågår för närvarande.

 

bild
Bild: Klas Krantjänst AB

Inflyttningen i podiebyggnaden inleds under 2023. Hösten 2023 räknar vi också med att de första lägenheterna i Karlatornet står redo för inflyttning. Det kommer att ta ett bra tag att genomföra inflyttningen i Karlatornet eftersom det består av drygt 600 lägenheter. 2024 räknar vi med att hela Karlatornet är färdigställt, säger Johan Live.

Kvarteret Capella står klart 2024

En utmaning i projektet är förstås att fortsätta hålla det höga byggtempo som man nu kommit upp i. Ett så storskaligt projekt som Karlatornet innebär förstås också mycket höga logistiska krav då mycket material ska in i tornet och många människor är involverade i bygget parallellt. När tornet kommit upp ytterligare en bit på höjden väntar nya utmaningar i form av twisten, den del av fastigheten som är skruvad. Utöver Karlatornet är Serneke involverade i flera andra projekt i den framväxande Karlastaden, däribland kvarteret Capella, som består av två fastigheter med bostäder och samhällsservice. Det kvarteret beräknas stå inflyttningsklart sommaren 2024.

bild
Bild: Klas Krantjänst AB

bild