Wihlborgs hyr ut till Rekryteringsmyndigheten i Malmö

Fastigheten Fisken 18 i Malmö. Foto: Wihlborgs.

Nyligen tecknade Wihlborgs hyresavtal med Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet (Rekryteringsmyndigheten) som etablerar en prövningsenhet i Malmö. Myndigheten flyttar in i lokaler om 2 500 kvadratmeter på Norra Vallgatan 100 i centrala Malmö. Lokalerna byggs om för att passa hyresgästens verksamhet.
    

Flera hundra personer i veckan kommer att besöka lokalerna för olika urvalstester. Den 1 december i år står lokalerna klara för inflyttning och verksamheten startar i januari 2018. 

I Rekryteringsmyndighetens uppdrag ingår att kalla, mönstra och skriva in totalförsvarspliktiga enligt det riksdagsbeslut som fattades tidigare i år. Myndigheten prövar också alla frivilliga sökande till Försvarsmaktens grundläggande militära utbildning och alla som söker till polisutbildningen. Andra uppdragsgivare är Försvarshögskolan, Kustbevakningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Rekryteringsmyndigheten har sitt säte i Karlstad med prövningsenheter i Stockholm, Göteborg och Kristianstad. Från 2018 sker prövningarna i Stockholm och Malmö.  
    

– Vi skapar anpassade lokaler utifrån myndighetens behov på bästa läge i Malmö. Lokalerna har utsikt mot Malmö Live och ligger bara ett par minuters promenad från centralstationen, säger Anders Jarl, vd för Wihlborgs Fastigheter. 
    

– Vi har valt Malmö som ny ort för vår prövningsverksamhet efter ett omfattande utredningsarbete. Starkt vägande skäl är goda kommunikationer och att Malmöområdet näst efter Stockholm är den region som har starkast befolkningstillväxt för våra uppdragsgivares målgrupp, 18-30 åringar, säger Rekryteringsmyndighetens generaldirektör Christina Malm.