Gasklockan blir musikhotell

Foto: Tyréns

Gasklocka 1 i Norra Djurgårdsstaden blir musikhotell med 100 rum och en scen på bottenvåningen för 1000 åskådare.

Gasverket och dess omvandling från att ha varit en stängd industrimiljö till att bli en centrummiljö med service och kultur är en central del i utvecklingen av den del av Norra Djurgårdsstaden som utgörs av Hjorthagen med ca 6000 nya bostäder varav ca 1000 redan är inflyttade.

Tyréns har projektledare för utveckling av hela Gasverket och i detta har uppgiften att hitta en lämplig köpare till Gasklocka 1 varit särskilt intensiv det senaste året. Gasklockan är en av de bäst bevarade byggnaderna på gasverksområdet och ritades av den svenske arkitekten Ferdinand Boberg i slutet av 1800-talet.

- Gasklocka 1 är den första gasklockan som byggdes på platsen. Den har en imponerande storlek och högt antikvariskt värde. Det är en ikonbyggnad som har stor betydelse för området och att hitta en aktör som kan fylla den med ett bra innehåll såg staden som mycket viktig, berättar Per Andersson uppdragsansvarig på Tyréns i ett pressmeddelande.

Tyréns har lett arbetet med att ta fram en kravspecifikation för klockan och träffat intressenter till den. Tonvikt lades vid att verksamheten skulle vara publik och samverka med området i övrigt samt att det skulle vara genomförbart med avseende på ekonomi och antikvariska krav. Efter val av intressent som blev JR Kvartersfastigheter har Tyréns lett förhandlingen om förvärvet som lett fram till markanvisningsavtal.