Planerna för ny idrottshall och skola i Flogsta, Uppsala

Flogsta idrottshall. Illustration: Sweco Architects

Under kommande år påbörjar Skolfastigheter processen med att uppföra en ny, större låg- och mellanstadieskola, med idrottshall, i området Flogsta. Nyligen signerades ett samverkanskontrakt mellan Skolfastigheter och totalentreprenören IN3PRENÖR, för projektering av den nya skolan.

Nya Flogstaskolan kommer att omfatta årkurserna F-6 och byggas på samma tomt som den befintliga skolan, på platsen där Kullens förskola tidigare stod innan branden 2016. Skolbyggnaden kommer att utgöras av tre våningar med plats för totalt 420 elever, vilket fördubblar antalet skolplatser jämfört med idag.

Bygget av Flogstaskolan är ett projekt där hållbarhet kommer att ges extra fokus:
- Hållbarhet är en gemensam nämnare för all verksamhet på Skolfastigheter, där vi också vill vara innovativa och ständigt utvecklas. I projektet nya Flogstaskolan kommer det yttra sig genom att vi ser över nya vägar att bygga så koldioxidneutralt som det bara går, samt också möjligheten att återanvända byggmaterial från den gamla skolan. Det känns bra att vi medverkar till att hållbart utveckla Flogsta och möjliggör för fler skolplatser på sikt, säger Skolfastigheters vd Mikael Carstensen.

bild
 Flogsta idrottshall. Illustration: Sweco Architects

Praktiska lösningar samsas med naturnära trivsel

Nya Flogstaskolan kommer att byggas med ett stort tillagningskök och matsal, där möjlighet finns att tillaga och leverera mat också till andra skolor och förskolor i närområdet. Skolbyggnaden blir L-formad, vilket i sin tur skapar en skyddad skolgård, med en stor, anslutande utemiljö vilken omfattar totalt 10 112 kvadratmeter friyta. Skolan placeras delvis på tidigare exploaterad mark, där skolgården i huvudsak kommer riktas mot det angränsande skogsområdet i väster. Befintlig vegetation kommer att bevaras i största möjliga mån för att ge både skugga och variation i leklandskapet.

För att ge plats åt det nya som ska byggas på fastigheten, kommer den befintliga skolbyggnaden att rivas. Det kommer dock att fortsätta vara skolverksamhet i den gamla Flogstaskolan under hela tiden som den nya skolan byggs.

- Vi undviker på så sätt ett behov av evakuering, med flera flyttar för elever och personal under byggtiden. När nya Flogstaskolan är färdigställd, kommer verksamheten att kunna flytta in i den nya skolbyggnaden. Den gamla Flogstaskolan börjar sedan rivas för att ge plats för den nya idrottshallen som ska byggas på samma plats, säger Fredrik Ahlgren, projektchef på Skolfastigheter.

bild
Flogsta skola och idrottshall - fågelperspektiv. Illustration: Sweco Architects

Nya Flogsta skola, med idrottshall, är ritad av Sweco Architects och fastighetens utemiljö har skapats av PE Teknik & Arkitektur. Byggnaderna uppföras med certifieringen Miljöbyggnad Silver och kommer bland annat ha solcellspaneler på taket för elförsörjning och värmas upp genom fjärrvärme.

Byggstart planeras ske under första halvåret 2026. Planen är att skolan ska kunna färdigställas i tid för att verksamhet ska kunna starta de nya lokalerna till vårterminen 2028. Idrottshallen planeras i sin tur kunna tas i bruk i slutet av 2029.